Načítám...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Uživatel

  Ochrana osobních údajů, cookie

  Ochrana osobních údajů, cookie

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIE

  Ochrana osobních údajů, cookie

  Vážení zákazníci a obchodní partneři e-shopu BiEsse CZ, z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen jako „Nařízení GDPR“), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Protože na jejich plnění klademe maximální důraz, uvádíme níže následující informace týkající se zpracování vašich osobních údajů. 

  Jaké údaje zpracováváme?

  Náš e-shop zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje e-shop shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování e-shopu a jeho informačních a personálních kapacit.

  Náš e-shop zpracovává následující osobní údaje uvedené při registraci Vašeho účtu či vytvoření objednávky:

  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého pobytu/ sídla firmy
  • adresa doručovací (je-li odlišná) nebo další adresy, které máte v systému uložené
  • IČO
  • číslo účtu
  • e-mail
  • údaje o zboží, které jste u nás objednali

  Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

  Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, bez něj by však nebylo možné uzavřít ani plnit smlouvu mezi vámi a naším e-shopem. Zpracování vašich osobních údajů (jméno, přímení, adresa, identifikační číslo, č. účtu) je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a naším e-shopem, tyto vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění této smlouvy. S ohledem na výše uvedený účel zpracování osobních údajů zpracováváme vaše osobní údaje po dobu účinnosti smlouvy (která vzniká přijetím vaší objednávky) a následně po dobu tří let. V případě, že v těchto třech letech evidujeme novou objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje i nadále, a to po dobu tří let od poslední objednávky. Po uplynutí uvedené doby budou vaše osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly zapotřebí pro účely uplatnění našich práv ve sporech, v soudních, rozhodčích, či správních řízeních – v takovém případě budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování vašich osobních údajů vás o této skutečnosti budeme též bez zbytečného odkladu informovat. Váš e-mail zpracováváme za účelem potvrzení vaší objednávky (oprávněný zájem, plnění zákonné povinnosti). Za účelem zajištění vaší informovanosti o novinkách, akcích a nabídce zboží zpracováváme e-mail jen s vaším souhlasem.   Váš e-mail budeme zpracovávát po dobu neurčitou. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či e-mailem zaslaným na naši adresu. V takovém případě bude váš e-mail okamžitě z naší databáze odstraněn a nebude již dále zpracováván.

  Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

  V rámci plnění smlouvy předáváme vaše osobní údaje subjektům zajišťujícím pro nás rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek a právní služby. Seznam těchto subjektů vám v případě zájmu zašleme.   Vaše práva dle platné právní úpravy

  Rádi bychom vás též informovali, že dle platné právní úpravy na ochranu osobních údajů máte následující práva:

  • právo přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme
  • právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné či nepřesné
  • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací vašich osobních údajů)
  • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů, popřípadě omezení je právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou
  • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.
  • máte též právo na přenositelnost údajů v případě, pokud byste měli zájem předat jinému správci vaše údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu

  Používání cookie

  Tyto internetové stránky používají soubory cookie především za takovým účelem, aby vylepšily své funkce nebo zlepšily či zjednodušily vyhledávání, prohlížení či nakupování uživatele.

  Kromě těchto funkčních a dočasných souborů cookie ukládají další soubory cookie nástroje třetích stran, za účelem monitorování kvality zkušeností uživatelů během návštěvy těchto stránek.

  Mezi takové nástroje patří:

  • Google Analytics
  • Google Tag Maneger
  • Facebook
  • Heureka
  • HledejCeny.cz
  • Zbozi.cz
  • Sklik.cz          

  Naše webové stránky nepoužívají skryté obrázky ani podobné sledovací technologie.

  Za žádných okolností nepoužíváme soubory cookie pro sběr, zpracování, šíření nebo zaznamenávání osobních údajů.

  Většina prohlížečů má cookies automaticky povoleny, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

  Používáním našich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Zobrazit porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

  Napište nám

  Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

  Zpráva byla odeslána